Vijesti

U pisarovini pušteno rehabilitiranih roda i 18 rehabilitiranih vjetruša

U Pisarovini smo 15. kolovoza pustili još pet  rehabilitiranih roda i 18 rehabilitiranih vjetruša. Hvale vrijedno  je kako  u Pisarovini, ljubaznošću koncesionara, možemo pustiti rode na samim ribnjacima kako bi odmah imale obilno hrane i vode.

Naime puštanje životinja na nekoj lokaciji nije baš tako čin koji relaksira; treba izabrati lokaciju gdje će životinja imati i vodu i hranu kako bi se što prije i bezbolnije uklopila u prirodu.

 

Kontakt

Udruga za zaštitu divljih životinja

Centar za zbrinjavanje divljih životinja

 

Kraj Gornji, Zaprešić, Jablanska 17 a 10 293

Tel/fax  +385 1 339 2795

GSM : +385 98 281 648 (Zoran Horvat) + 385 091 2302 215 (Ingeborg Bata)

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Žiro račun: 2360000-1101601213, Zagrebačka banka


 

 

Prezentacija projekta „Monitoring i unapređenje zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj“ Ispis E-mail

23.studenog 2010.Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture održala je okrugli stol  gdje je prezentiran projekt „Monitoring i unapređenje zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj“ koji vodi Prirodoslovno društvo Drava

 

Stepski sokol 

Prezentaciji su nazočili predstavnici Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Zavoda za ornitologiju HAZU, predstavnici nevladinih udruga ;Hrvatskog ornitološkog društva, Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode,  AWAP-a i cijenjeni gosti iz Mađarske, predstavnici Mađarskog društva za zaštitu ptica i prirode (Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society) i predstavnik  uprave mađarskog nacionalnog parka BUKK.

 

Voditelj projekta Ivan Grlica (Prirodoslovno društvo Drava) predstavio je njihov dosadašnji rad; rezultate i način monitoringa u Hrvatskoj (od 2006.) u cilju prikaza trenutnog stanja populacije stepskog sokola u R Hrvatskoj. Također je iznio sve što ovu vrstu ugrožava kao i  predložio mjere i aktivnosti  u zaštiti koje bi trebalo poduzeti da se očuva i poveća brojnost ove vrste sokola.

 

Gosti iz Mađarske u svojim su prezentacijama govorili o stanju populacije stepskog sokola u Mađarskoj, naporima, organizaciji  i finacijama koju su uložili u  to da Mađarska danas ima najbrojniju i  najstabilniju populaciju stepskog sokola u Europi. Posebno su bile istaknute mjere kojima  se doprinjelo stabilizaciji populacije i povećanju broja gnijezdećih parova kao npr. ; postavljanje gnijezda na električne stupove, postavljanje izolatora na žice srednje  naponskih el.vodova, posebne mjere zaštite na  poljoprivrednim površinama, postavljanje satelitskih odašiljača na mlade ptice (praćenje radiusa kretanja nakon napuštanja gnijezda), rehabilitaciju i povratak ozlijeđenih ptica u prirodu ako je to moguće, repopulaciju, nadzor  (kontinuiran) gnijezda, načini provođenja javnih kampanja i senzibilizacije javnosti .

Na kraju su doneseni zaključci  te formirana  radna  skupina koja treba  izraditi stručne podloge koja će poslužiti kao osnova za izradu plana upravljanja stepskim sokolom u Hrvatskoj  u kojoj je  Zoran Horvat kao predstavnik udruge AWAP.

Centar za zbrinjavanje divljih životinja koji djeluje u sklopu AWAPA (Udruga za zaštitu divljih životinja) prihvatio je 2 stepske sokolice (Falco cherrug) u 2009. godini. Prva je nađena ispod jednog od dva detektirana gnijezda s malima,  iscrpljena i male tjelesne težine (625 g) te kao takva prebačena u Centar za zbrinjavanje na oporavak. Uz velike napore i intenzivnu brigu i hranjenje,  ptica je uspješno oporavljena te puštena u prirodu 2010. godine. Nakon rehabilitacije je imala 1200 g. Kod puštanja u prirodu nakon intenzivnog treninga  letenja i lovljenja imala je 1020 g. Ptica je u kasnijem monitoringu uočavana više puta u raznim mjesecima te se smatra da je povratak u prirodu  bio uspješan.


Drugi mladunac ukraden je iz gnijezda, ali je intenzivnim naporima voditelja projekta Ivana Grlice i  glavnog  inspektora Uprave za zaštitu prirode  Vukovića pronađena kod privatnog držaoca i također proslijeđena u Centar za zbrinjavanje. No ta ptica je zbog načina na koji je privikavana na čovjeka  i držana u zarobljeništvu razvila sve osobine tzv. inprintirane ptice, dakle u potpunosti je priviknuta na čovjeka, ne lovi samostalno i još nije spremna za puštanje u prirodu.
Radna skupina za zaštitu stepskog sokola  održala je prvi  sastanak   29.02.2011. na kojem su predložene prve konkretne  mjere  za zaštitu i razvoj programa zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj.

Stepski sokol