Vijesti

U pisarovini pušteno rehabilitiranih roda i 18 rehabilitiranih vjetruša

U Pisarovini smo 15. kolovoza pustili još pet  rehabilitiranih roda i 18 rehabilitiranih vjetruša. Hvale vrijedno  je kako  u Pisarovini, ljubaznošću koncesionara, možemo pustiti rode na samim ribnjacima kako bi odmah imale obilno hrane i vode.

Naime puštanje životinja na nekoj lokaciji nije baš tako čin koji relaksira; treba izabrati lokaciju gdje će životinja imati i vodu i hranu kako bi se što prije i bezbolnije uklopila u prirodu.

 
Pušten vučić "Sivirić" Ispis E-mail
akcije - vucic pušten u priroduDana 10.02.2007. na području nacionalnog parka "Risnjak" pušten je vučić "Sivirić". Vučić je pronađen u srpnju 2006. na području Promina te je i boravio jedno vrijeme kod nalaznika. Držaoc je kontaktirao Upravu za zaštitu prirode te je vučić premješten na poseban oblik skrbi u Centar za zbrinjavanje divljih životinja. Pošto je vučić rođen u prirodi i evidentno neko vrijeme boravio uz majku koja je najvjerojatnije bila ilegalno ubijena  odlučilo se da se vučića pokuša tako odgojiti da ga se može vratiti u prirodu.

 Vučić je u takvom tretmanu bio do dobi od oko 8 mjeseci te je dostigao težinu od 27 kg i općenito stekao odličnu kondiciju, te je Povjerenstvo za praćenje velikih zvijeri odlučilo da se vučića pusti u zaštićeno područje. To je i učinjeno.

Cijelu akciju  uz sam postupak puštanja u prirodu proveli su doc.Kusak s Veterinarskog fakulteta s studentima, dva člana Centra za zbrinjavanje koji su brinuli o vučiću, inspektor uprave za zaštitu prirode a kod puštanja i djelatnici NP Risnjak.
Ovo je  nadamo se nakon dugog niza godina prvi pokušaj da se vuka koji je boravio u oporavilištu pušta u prirodu. Jasno je da njegovo preživljavanje ovisi o mnogo faktora. No najvažniji faktor u svemu ovome jest da takvu situaciju prihvati lokalno stanovništvo i lovačke udruge toga područja te ih molimo za apsolutno razumijevanje i kooperaciju. Vučić Sivirić je najmanje kriv za sve ovo što mu se dešava i mislimo da mu treba dati maksimalnu šansu i ne otežavati mu život koji će mu ionako biti težak.
Svi ljudi dobre volje koji cijene i poštuju vukove te svi mi koji smo upoznali i zavoljeli Sivirića želimo mu  da preživi i dugo živi životom pravog vuka u slobodi.
Javnost će biti izvještena o razvitku događa na terenu.