Vijesti

U pisarovini pušteno rehabilitiranih roda i 18 rehabilitiranih vjetruša

U Pisarovini smo 15. kolovoza pustili još pet  rehabilitiranih roda i 18 rehabilitiranih vjetruša. Hvale vrijedno  je kako  u Pisarovini, ljubaznošću koncesionara, možemo pustiti rode na samim ribnjacima kako bi odmah imale obilno hrane i vode.

Naime puštanje životinja na nekoj lokaciji nije baš tako čin koji relaksira; treba izabrati lokaciju gdje će životinja imati i vodu i hranu kako bi se što prije i bezbolnije uklopila u prirodu.

 
Lipanj - građevinski radovi Ispis E-mail

Ove smo godine žestoko krenuli i s građevinskim radovima čim su to dozvolile vremenske prilike. Tako smo već u lipnju uz veliki broj životinja uspjeli poraviti veliku volijeru za orlove koja je stradala od mokrog snijega i konačno dovršili, postavili aranžure  (što je također veliki posao jer se mora postaviti velike grane koje je teško i naći a i dopremiti  i uvući u nastmbe i dobro  fiksirati, kao i kućice za životinje koje su popriličnih dimenzija) niz volijera  za višestruke namjene ali prvenstveno za zbrinjavanje zvijeri.


U planu je izgradnja nove nastambe za ptice močvarice jer nam se povećao broj takvih ptica te se postavlja hitna potreba za još jednom velikom nastambom za njih. Planirano je da se svakako nastoji staviti u funkciju do sredine srpnja.


Zahvaljujemo svim donatorima koji su donirali sredstva da se ovakvi zahvati mogu izvoditi i nabaviti materijal.Ovom prilikom barem na stranicama udruge mogu se uvjeriti da su njihove donacije uistinu upotrebljene za izgradnju Centra i smještaj životinja.

 

Popravljena volijera za orlove, lipanj 2008.
Popravljena volijera za orlove, lipanj 2008.

Dovršene nastambe za prihvat zvijeri, lipanj 2008.
Dovršene nastambe za prihvat zvijeri, lipanj 2008.

Predviđeni teren za novu nastmbu za rodarice, u pozadini Gigi u svojoj nastambi
Predviđeni teren za novu nastmbu za rodarice, u pozadini Gigi u svojoj nastambi