Sponzori
Ministarstvo kulture, Uprava za zšštitu prirode - kontinuirano od 2003
  Riba  d.o.o, Kanjiška Iva donira ribu za ishranu životinja , kontinuirano od 2003.
Kraljevina Nizozemska ambasada u Hrvatskoj - pomæ u izgradnji karantenskog objekta, 2004.
Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i ššumarstvo - 2003., 2004.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za lovstvo - 2004.
INA - Industrija nafte d.d. - donacija za izgradnju uzgojnih volijera 2005.
DARM d.o.o. - 2005.
CARIN d.o.o. - 2005.
Pilana Drvopromet Zorić- 2005.
 

Vlasta i Gordan Jelušić kontinuirano od 2004.

 

 

Laktić i partneri, odvjetničko društvo 2006., 2007.

 

 

Strišek Astrid 2005.

 

 

Stomatološka ordinacija Vuksan-teem 2006.

 

Zoo Zeba
Belugo Pet Shop
 

"Buba", vetrinarska ambulanta, Zagreb

 

 

 gospođa Anu Hafner - 2007.

 

   Mislav Laktić
  Stanislav Palla
  Viduc Hrvoje